random photo

Publicacións para descarga

  Crecente Maseda, R., Fra Paleo, U., 2012. Territorios a exame. Traballos de ordenación territorial, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela.
  Crecente Maseda, R., Fra Paleo, U. (eds.), 2013. Territorios a exame II. Interpretando os procesos de cambio, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela.
  Fra Paleo, U., López González, F.J. (eds.), 2016. Territorios a exame III. Análise comparada da xestión territorial. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela.