random photo

Oferta de trabajos finales: curso 2012-2013

 1. Proposta metodolóxica e análise de viabilidade de actuacións de re-organización parcelaria privada. Estudo de caso na parroquia da Rigueira (A Pastoriza-Lugo)
 2. Canis lupus y homo sapiens: retos y provechos de la biodiversidad en territorio gallego
 3. Elección e aplicación de variables para unha posible caracterización rural dos concellos da provincia de A Coruña/Lugo/Ourense/Pontevedra (a elixir unha delas)
 4. Las cesiones urbanísticas en Coruña y Málaga
 5. Clasificación orientada a obxectos para a actualización automática de SIGPAC
 6. A ordenación do territorio en Asturias e Galicia. Por que a diverxencia?
 7. La fragmentación de la tierra en la periferia europea. Una aproximación a las tendencias actuales en la gestión territorial
 8. Gestión urbanística en Salamanca y Lugo
 9. Definición e análise de indicadores para a caracterización dun espazo xeográfico como rural, como ferramenta para a planificación territorial. O caso de Galicia
 10. Mellor canto máis grande? A influencia da dimensión na eficiencia das explotacións agrarias
 11. Análise dos obstáculos legais e de gobernanza para o desenvolvemento da agricultura urbana na cidade de Lugo
 12. Planeamento urbanístico e ponencias de valores catastrais nos municipios galegos
 13. Sistemas alimentarios locales
 14. Demanda e oferta de terras nas explotacións gandeiras: quen dá máis?. Estudo de caso nas comarcas de Terra Chá‐Lugo‐Meira
 15. Innovación na Xestión de Terras en Galicia: criterios, identificación e análise e estudios de caso
 16. Mobilización produtiva de terras: organización da demanda e da oferta. Estudo de caso para a posta en produción agrogandeira de 1.000 ha en Galicia
 17. Valoración de terras en Concentración Parcelaria: unha perspectiva comparada en Europa
 18. Conflitos na terra: análise da realidade administrativa dos conflitos de uso agroforestal na Provincia de Lugo
 19. Conflitos na terra: análise da realidade administrativa dos conflitos urbanísticos na Provincia de Lugo
 20. Análise dos condicionantes socio-territoriais influentes na CdT nas áreas de interese natural e paisaxístico da RB Terras do Miño (incorporada el 8/2/2013)
 21. Estudio das percepcións da poboación local sobre a conservación da natureza e o territorio na RB Terras do Miño (incorporada el 8/2/2013)