random photo

Mobilidade Erasmus

Durante a duración do período lectivo, os estudiantes do máster participan en actividades prácticas no estranxeiro conxuntamente con estudiantes doutras universidades. O obxectivo deste programa intensivo de prácticas é doble: por un lado, preténdese que os estudiantes desenvolvan destrezas relacionadas coa resolución de problemas de captura e análise da información en campo, para dar resposta de modo rápido a unha pregunta de investigación relacionada cos obxectivos do máster; por outra parte, a inmersión nun entorno descoñecido con participantes de diferentes países e disciplinas académicas permite aos alumnos desenvolver habilidades relacionadas coa comunicación, traballo en equipo, e resolución de conflictos derivados de diferentes perspectivas e metodoloxías de traballo.

Programas de prácticas realizados