random photo

Coordinación do programa

Coordinador

 • Desde o curso académico 2015-2016

            Prof. Dr. David Miranda Barrós

            Departamento de Enxeñería Agroforestal
            Escola Politécnica Superior
            Universidade de Santiago de Compostela

            Correo-e: david.miranda@usc.es ; masterterra@usc.es

            Teléfono: +34 982 823 266

 • Curso académico 2014-2015

            Profª. Dra. Inés Santé Riveira

 • Curso académico 2013-2014

            Prof. Dr. David Miranda Barrós

 • Cursos académicos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

            Prof. Dr. Rafael Crecente Maseda

Comisión académica

 • Tomás Cuesta García. Director, Escola Politécnica Superior de Enxeñería.
 • David Miranda Barrós. Coordinador de título.
 • Noelia Alonso Suárez. Xestora académica, Escola Politécnica Superior de Enxeñería.
 • Xosé Ramón Fernández Vidal. Responsable de calidade. Escola Politécnica Superior de Enxeñería.
 • María do Mar Pérez Fra. Representante de profesorado.
 • María José Iniesto Alba. Representante de profesorado.
 • Francisco Javier López González. Representante de profesorado.
 • Eduardo José Corbelle Rico. Representante de profesorado
 • Ramón Alberto Díaz Varela. Representante de profesorado
 • Ana Isabel García Arias. Representante de profesorado
 • Pablo Ramil Rego. Representante de profesorado
 • Manuel Antonio Rodríguez Guitián. Representante de profesorado
 • Representante de alumnado.
 • Representante de alumnado.

Funcións da comisión académica:

 • Elaborar a Memoria Anual de Título, realizar propostas de mellora e facer propostas de modificación ou suspensión do título.
 • Analizar a información proporcionada polo Coordinador do Título e o Responsable de Calidade do Centro para levar a cabo o seguimento e a valoración da eficacia e a adecuación do título.
 • Proporcionar á Comisión de Calidade os resultados da análise de seguimento do título.