random photo

Temas ofertados para TFM: curso 2018-2019

  1. A evolución das masas arboradas de Asturias a partir dos datos do Mapa Forestal de España (Prof. Eduardo Corbelle Rico)
  2. Análise da percepción pola poboación dos diferentes tipos de paisaxes de Galicia (Prof. Inés Santé Riveira)
  3. Análisis de cambios en humedales de Galicia (Prof. Pablo Ramil Rego)
  4. Análisis y planificación de la distribución espacial de los centros docentes de la provincia de A Coruña (Prof. Inés Santé Riveira)
  5. Simulación y predicción de la evolución de los usos del suelo en Galicia (Prof. Inés Santé Riveira)
  6. Análise das experiências na melhora de pastos na alta montanha luguesa. O caso de Fonlor, Balgos e Cerredo (Profs. Mar Pérez Fra, Ana I. García Arias, Víctor Álvarez Arias)
  7. O uso dos Montes Veciñais en Man Común para gando ovino e cabrún. Unha caracterización socioeconómica das explotacións en Galiza (Profs. Mar Pérez Fra, Ana I. García Arias, Carlos Rodríguez)
  8. Avaliación de dinámicas espazo temporais de masas forestais de montaña mediante técnicas de xeomática (Prof. Ramón Alberto Díaz  Varela)
  9. Seguemento de características da vexetación a partir de imaxes de moi alta resolución adquiridas por RPAS (Prof. Ramón Alberto Díaz  Varela)