random photo

Temas ofertados para TFM: curso 2017-2018

Relación de temáticas para Traballos Fin de Máster propostas polo equipo docente. Os alumnos poderán escoller unha delas ou propoñer outra da súa preferencia, pero en calquera caso deberán contar cun profesor/a do programa como titor/a.

  1. Análise da distribución e valoración do estado de conservación das especies de flora ameazadas de Galicia mediante sistemas de información xeográfica.

  2. Análise de calidade paisaxística dun concello e desenvolvemento dun indicador para a súa valoración.

  3. Avaliación de dinámicas espazo temporais de masas forestais de montaña mediante técnicas de xeomática.

  4. Ordenación del territorio. Una perspectiva comparada.

  5. Planeamento municipal e resistencia a incendios: estudo de caso en ...

  6. Seguemento de características da vexetación a partir de imaxes de moi alta resolución adquiridas por RPAS.

  7. Urbanismo y ordenación del territorio. Una perspectiva comparada.