random photo

TFM curso 2016-2017

  • Raúl Vilela Darriba. Inventario, caracterización y estrategias de gestión de las tierras con utilización actual a pasto en las Ínsuas del río Miño (Municipios de Rábade y Outeiro de Rei, Lugo).
  • Tamara Isabel Franco Grandas. Contribución de elementos lineais e puntuais á Infraestrutura Verde: estudo cuantitativo nunha paisaxe de Bocage de Abadín (Lugo).
  • Andrea Alonso Rey. Influencia de los incendios forestales en la calidad del aire: el caso de Galicia en agosto de 2006.
  • Martina Fernández Campo. Análise da oferta de terras agrarias: as actitudes dos propietarios no Val de Lemos.
  • Antía Pérez Mouriz. Caracterización rural do concello de Láncara e proposta de iniciativas para o seu desenvolvemento.