random photo

Temas ofertados para TFM: curso 2016-2017

Enumérase a continuación a relación de temáticas para Traballos Fin de Máster suxeridas polo equipo docente. Os alumnos poderán escoller unha delas ou propoñer outra da súa preferencia, pero en calquera caso deberán contar cun profesor/a do programa como titor.

  1. Análise das experiências na melhora de pastos na alta montanha luguesa. O caso de Fonlor, Balgos e Cerredo.
  2. O uso dos Montes Veciñais en Man Común para gando ovino e cabrún. Unha caracterización socioeconómica das explotacións en Galiza.
  3. Zonificación urbana mediante o uso de SIX participativos: Análise na mellora das ferramentas existentes a través de métodos de minería de datos.