random photo

Temas ofertados para TFM: curso 2015-2016

Enumérase a continuación a relación de temáticas para Traballos Fin de Máster suxeridas polo equipo docente. Os alumnos poderán escoller unha delas ou propoñer outra da súa preferencia, pero en calquera caso deberán contar cun profesor/a do programa como titor.

 1. As árbores e o bosque: a expansión da superficie de arborado en Galicia entre o MFE50 e o MFE25.
 2. Avaliación de dinámicas espazo temporais de masas forestais de montaña mediante técnicas de xeomática.
 3. Copropiedade, absentismo e integración en fórmulas asociativas: imperfeccións dos dereitos de propiedade e... motores do mercado de terras rústicas mediante compravenda en Galicia?
 4. Estudo da integración na contorna e interpretación do edificio do balneario romano de Lugo mediante técnicas de xeomática.
 5. Estudo da vulnerabilidade das edificacións do casco urbano de Lugo ante un movemento sísmico destrutivo.
 6. Estudo dos servizos públicos prestados polas entidades locais.
 7. Los instrumentos de ordenación de suelo rústico y la conservación de parcelas de aptitud agraria útil, ¿mal arranxo ou bo preito?
 8. Mellora cartográfica da rede hidrográfica do Concello de Lugo.
 9. Seguemento de características da vexetación a partir de imaxes de moi alta resolución adquiridas por RPAS.
 10. Caracterización rural dun concello galego (a elixir) e proposta de iniciativas para o seu desenvolvemento.
 11. Definición e análise de indicadores para a caracterización dun espazo xeográfico como rural, como ferramenta para a planificación territorial. O caso de Galicia.
 12. Análise das experiências na melhora de pastos na alta montanha luguesa. O caso de Fonlor, Balgos e Cerredo.