random photo

Temas ofertados para TFM: 2014-2015

Enumérase a continuación a relación de temáticas para Traballos Fin de Máster suxeridas polo equipo docente. Os alumnos poderán escoller unha delas ou propoñer outra da súa preferencia, pero en calquera caso deberán contar cun profesor/a do programa como titor.

 1. A incidencia da sentencia do Tribunal Constitucional de 11/09/2014, que declara a inconstitucionalidade do máximo de 2 para o factor de localización que permite utilizar a Lei de solo, no prezo que debe pagarse nas expropiacións polo solo en Galicia.
 2. Análise dos efeitos económicos do Caminho de Santiago nun dos seguintes concelhos: ARZÚA, MELIDE, MONTERROSO, O PINO, PALAS DE REI, PARADELA, PEDRAFITA DO CEBREIRO, PORTOMARÍN, SAMOS, SARRIA ou TRIACASTELA.
 3. Avaliación de dinámicas espacio temporais de masas forestais de montaña mediante técnicas de xeomática.
 4. Avaliación práctica dun algoritmo xenético para a permuta de parcelas entre múltiples propietarios. (podería dar lugar a dous TFM, en diferentes áreas de estudo)
 5. Caracterización rural dun concello galego (a elixir) e proposta de iniciativas para o seu desenvolvemento.
 6. Definición e análise de indicadores para a caracterización dun espazo xeográfico como rural, como ferramenta para a planificación territorial. O caso de Galicia.
 7. Evaluación de la dotación de equipamientos e infraestructuras mediante modelos de localizaciónasignación.
 8. Os Camiños de Santiago como base para unha estratexia de paisaxe.
 9. Pagamentos por servizos agroambientais e impacto territorial na provincia de Lugo.
 10. Participación pública en los planes de ordenación del territorio.
 11. Ribeira Sacra: An Outstanding Universal value?
 12. Análise dos condicionantes socio-territoriais influentes na CdT nas áreas de interese natural e paisaxístico da R.B. Terras do Miño.
 13. Definición de zonas de interese para a CdT na R. B. Terras do Miño.
 14. Estudo das percepcións da poboación local sobre a conservación da natureza e o territorio na R.B Terras do Miño.
 15. Dinamización de tierras para su incorporación a la Bolsa de Terras de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, en la zona de Indicación Xeográfica Protexida (IXP) “Viño da Terra de Betanzos”.
 16. Estudio de la propiedad y expectativas frente a la ampliación de los espacios de la Red Natura 2000 en la Serra da Cova da Serpe en el Concello de Curtis (Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”).