random photo

Temas ofertados para TFM: curso 2013-2014

  1. Identificación de factores que condicionan as dinámicas dos usos agrícolas na periferia de Lugo.
  2. Desenvolvemento dunha metodoloxía para identificar entidades de poboación mediante análise cluster.
  3. Identificación de oportunidades e inconvenientes á hora de tomar iniciativas de rewilding para desenvolver zonas rurais en declive: estudo comparativo de Ancares- Courel.
  4. Caracterización rural dun concello galego (a elixir) e proposta de iniciativas para o seu desenvolvemento.
  5. Definición e análise de indicadores para a caracterización dun espazo xeográfico como rural, como ferramenta para a planificación territorial. O caso de Galicia.
  6. Inflúe o planeamento local nas decisións que toman os propietarios ó usar a terra? Unha análise a través de tecnoloxía Lidar.
  7. Renovación urbana no Agro do Rolo (Lugo).
  8. Criterios de avaliación de procesos de permuta parcelaria entre múltiples propietarios.
  9. A Xestión das Paisaxes Culturais. O caso dos Camiños de Santiago.
  10. Pagamentos por servizos agroambientais e impacto territorial na provincia de Lugo.