random photo

Expertos invitados

Experto/a Institución Ediciones
Richard Eberlin United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Regional Office for Europe (REU) 2010-2011
2011-2012
José Manuel Silva Rodríguez Director-General of the Agriculture and Rural Development DG. European Commission 2011-2012
Juan Suárez Mínguez Centre for Forest Resources and Management. UK Forestry Commission 2010-2011
Carlos Vila Pillado Dirección General de Catastro. Ministerio de Hacienda 2010-2011
Carmen Varela Castiñeira Dirección General de Catastro. Ministerio de Hacienda 2010-2011
Luis Villares Naveira Tribunal Superior del País Vasco 2010-2011
2013-2014
Belén Hernández Lafuente Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER). Xunta de Galicia 2010-2011
2011-2012
Xosé Carballido Presas Ex-Director Xeral de Desenvolvemento Rural, Xunta de Galicia 2010-2011
Manuel Borobio Sanchiz Dirección Xeral de Sustentabilidade e Paisaxe. Xunta de Galicia 2010-2011
2011-2012
Román Rodriguez Gonzalez Parlamentario. Parlamento de Galicia 2010-2011
Manuel González Sarria Xurado de Expropiación de Galicia 2010-2011
2011-2012
2013-2014
Francisco Aller Lavandeira Xurado de Expropiación de Galicia 2010-2011
Mercedes Aymerich Valladares Xurado de Expropiación de Galicia 2010-2011
Javier Blanco Carballal Director-Gerente. Banco de Terras de Galicia, Xunta de Galicia 2013-2014
Carlos Díaz Redondo Técnico. Banco de Terras de Galicia, Xunta de Galicia 2010-2011
2011-2012
Julián Alvira Sieiro Jefe de servicio de Infraestructuras Agrarias, provincia de Pontevedra (Xunta de Galicia) 2013-2014
Marina Vázquez Paz Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) 2010-2011
2011-2012
Ramón Barrera Váquez Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) 2010-2011
2011-2012
2013-2014
Cristina Zolle Fernández Enxeñería Sen Fronteiras-Galicia 2010-2011
2013-2014
Sergio Fernández Alonso Enxeñería Sen Fronteiras-Galicia 2010-2011
Alberte González Rodríguez Gabinete de Arquitectura e Urbanismo (GAU) 2010-2011
2011-2012
2013-2014
Mario Crecente Maseda Crecente Asociados 2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Enrique Fernández Fraga Protección Civil. Concello de Lugo 2010-2011
2011-2012
2013-2014
António Louro Cámara Municipal de Maçao (Portugal) 2010-2011
Óscar Rivas López Asociación Galega de Custodia do Territorio 2010-2011
2011-2012
2013-2014
Marcos Pérez Gulín Presidente. Fundación Galicia Sustentable 2010-2011
2011-2012
Francisco Barreiro Carracedo Presidente. Cooperativa Monte Cabalar 2011-2012
2013-2014
Manuel Giménez Solla Técnico. Cooperativa Monte Cabalar 2013-2014
Jorge Blanco Ballón Grupo de Desenvolvemento Rural As Mariñas-Betanzos 2010-2011
2011-2012
Raquel Zolle Fernández Grupo de Desenvolvemento Rural Ancares-Courel 2010-2011
2011-2012
Álvaro Santos Ramos Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Lugo 2010-2011
2011-2012
Antonio Figueroa Paz Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Lugo 2010-2011
2011-2012
Miguel Teixido Sotelo Grupo de Desenvolvemento Rural Eume 2010-2011