random photo

Trabajos fin de máster: curso 2013-2014

  • Asier Bea Rodríguez. Análise da participación cidadá nun proceso de renovación urbana no Agro do Rolo (Lugo).
  • Sofía Calvete Candal. Concentración de terras: unha perspectiva comparada en Holanda.
  • Pilar Carreira Paz. Elección e aplicación de variables para unha posible caracterización rural dos concellos da provincia da Coruña.
  • Eliska Farkova. A xestión das paisaxes culturais. O caso dos Camiños de Santiago.
  • Daniel Omar Garcés León. Modelado do risco de inundación no "Arroyo del Tripero" (Extremadura) con modelos do terreo fusionados.
  • Uxía Goyos Díaz. Inflúe o planeamento local nas decisións que toman os propietarios ao usar a terra? Unha análise a través da tecnoloxía lídar.
  • Natalia Pacurucú Cáceres. Análise e validación de OpenRULES como ferramenta de apoio na planificación de usos do solo en Ecuador. Aplicación no cantón La Troncal, provincia del Cañar.
  • Alberto Santillán Fernández. Avaliación das rutas de transporte na toma de decisións para a aplicación de cinzas a áreas forestais en Lugo, Galicia, España.
  • Chester Andrew Sellers Walden. Morfoloxía interpretativa de alta resolución en concas hidrográficas usando datos lídar.